Codi safonau gyda'n gilydd

Dŵr yfed mewn ysgolion

Nodyn atgoffa i ysgolion am eu cyfrifoldeb i ddarparu dŵr yfed.

Hoffem dynnu sylw ysgolion ac awdurdodau lleol unwaith eto at ba mor bwysig yw sicrhau bod dŵr yfed ar gael yn rhwydd i bob disgybl.

O dan Adran 5 o Fesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau bod dŵr yfed ar gael, yn rhad ac am ddim, ar safle unrhyw ysgol a gynhelir.

Cafodd canllawiau statudol Bwyta’n Iach mewn Ysgolion a Gynhelir eu llunio ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu er mwyn ategu’r Mesur a gyflwynwyd. Maent yn cynnwys gwybodaeth ymarferol ar gyfer sicrhau bod dysgwyr mewn ysgolion yn bwyta’n iach.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »