Codi safonau gyda'n gilydd

Rhaglen Athrawon Graddedig – gofyn barn

Dweud eich dweud!

Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ein cynlluniau uchelgeisiol i ddiwygio'r AGA (Addysg Gychwynnol i Athrawon) yng Nghymru. Cyhoeddwyd Meini Prawf Achredu newydd ar gyfer cyrsiau Prifysgol yn seiliedig o AGA ac y cyflwynir rhaglenni newydd o AGA o Fedi 2019.

Er y cynhelir y rhan fwyaf o AGA yng Nghymru drwy gyfrwng prifysgol draddodiadol sy'n seiliedig ar y llwybr hwn, gellir ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC) drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG).

Mae RhAG wedi bod yn weithredol yn ei ffurf bresennol ers 2011. Ei nod yw diwallu anghenion recriwtio yn lleol ac yn rhanbarthol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ysgolion a gynhelir. Ar hyn o bryd mae'n llwybr sy'n seiliedig ar gyflogaeth yn unig i addysgu.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn cynnal arolwg cychwynnol o'r rhanddeiliaid a'r cyfranogwyr i ddeall yn well sut y gall y rhaglen gwella i fynd i'r afael ag anawsterau recriwtio, yn diwallu anghenion y cwricwlwm newydd ac yn addas ar gyfer y dyfodol.

Os ydych wedi bod hyfforddai rhag neu yn y RhAG mewn ffyrdd eraill (gweinyddu, mentor, etc. cynllunio gweithlu) Hoffai Llywodraeth Cymru glywed eich barn. Ni dylai'r holiadur a ganlyn gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau ac mae’n anhysbys.

Ymateb ar-lein

Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) arolwg hyfforddeion (dolen allanol)

Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) arolwg rhanddeiliaid (dolen allanol)

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »