Codi safonau gyda'n gilydd

Hay Levels – Cyfres 3

Fideos ar gyfer myfyrwyr lefel A yw rhain, sy’n cynnig atebion byr i’r cwestiynau mwyaf pwysig gan siaradwyr ysbrydoledig Gŵyl y Gelli.

Mae’r Awduron a meddylwyr mwyaf blaenllaw’r byd  wedi dod at ei gilydd i lansio'r drydedd gyfres o Hay Levels: Cyfres o fideos addysgol ysbrydoledig am ddim yw rhain o Ŵyl y Gelli lle mae arbenigwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau yn rhoi ysbrydoliaeth i fyfyrwyr lefel A.

Gan gyfateb i cwricwla pwnc lefel A presennol, mae Hay Levels yn ddosbarthiadau meistr ar fideo a roddir gan  feddylwyr ac awduron. Bydd y pynciau yn amrywio o Dyllau Duon i’r Rhyfel Mawr i’r Dadmer Mawr, o Frankenstein i Imiwnedd i Globaleiddio, ac o Ryw i Gosmoleg i Drosedd; Mae Hay Levels yn cynnig ysbrydoliaeth fer i fyfyrwyr chwilfrydig.

Bydd y fideos yn cael eu rhyddhau bob pythefnos drwy gydol y flwyddyn ysgol ar sianeli YouTube Hay Levels (a gaiff eu rhannu ar draws y cyfryngau cymdeithasol (#HayLevels), gan ategi’r banc cynyddol o gynnwys sydd ar gael ar-lein eisoes.

Menter ar y cyd rhwng Gŵyl y Gelli a choleg chweched dosbarth Henffordd yw Hay Levels, a noddir gan y grŵp Tata, sy’n rhoi mynediad agored  i fyfyrwyr i rai o’r arbenigwyr mwyaf enwog yn eu meysydd.

Bellach yn ei drydedd flwyddyn, ysbrydolwyd y prosiect Hay Levels ar ôl i’r mathemategydd Marcus du Sautoy roi dosbarth meistr yn fyrfyfyr i grŵp o fyfyrwyr lefel A ar ei ffordd i siarad yng Ngŵyl y Gelli. Ers hynny, mae siaradwyr sy'n ymddangos mewn digwyddiadau Gŵyl y Gelli yng Nghymru ar draws y byd wedi'u gwahodd i gyfrannu at y banc cynyddol o adnoddau am ddim ar-lein.

Mae Hay Levels yn rhan o waith addysg ehangach Gŵyl y Gelli, sy'n cynnwys rhaglennu Diwrnod Ysgol rhydd, Academi’r Gelli a Chwmpawd y Gelli.

Am fwy o wybodaeth ewch i’n tudalen Facebook.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »