Codi safonau gyda'n gilydd

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

Mae’r Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol yn rhan hanfodol o’r Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol, gan ddarparu cyfle i ysgolion a cholegau a gynhelir yng Nghymru dderbyn cydnabyddiaeth am eu defnydd arloesol o offer digidol mewn addysg.

Mae pedwar categori  i’r gwobrau, ac mae gan ysgolion a cholegau'r cyfle i gyflwyno sawl cais o dan bob un:

  • Gwobr Prosiect Digidol - mae'r categori hwn yn caniatáu i'r beirniaid ystyried amrediad eang o brosiectau digidol o bob cyfnod allweddol ac ar draws pob sector. Ar gyfer y categori hwn, bydd gan y beirniaid rwydd hynt i gynnig nifer o wobrau i gydnabod ceisiadau eithriadol.
  • Gwobr Diogelwch Ar-lein - mae'r categori hwn yn gwobrwyo arferion gorau sy'n cael effaith ar ddarpariaeth TGCh ysgol/coleg yng nghyd-destun diogelwch ar-lein.
  • Gwobr Adnoddau Cymuned Hwb - mae'r categori hwn yn gwobrwyo'r enghraifft orau o adnoddau a grëwyd ac a rannwyd gan Gymuned Hwb.
  • Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol - bydd y categori hwn yn gwobrwyo llwyddiannau dysgwr neu grŵp o ddysgwyr sydd naill ai wedi defnyddio technoleg mewn modd arloesol neu wedi creu deunydd digidol gwreiddiol sy'n wych.

I gael y manylion llawn a chanllawiau i ymgeiswyr ar gyfer pob un o'r gwobrau, ewch i Hwb.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 4pm dydd Gwener 7 Ebrill.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »