Codi safonau gyda'n gilydd

Ar lein nawr: Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol - Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol

Mae Adnodd Hunanasesu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol Adnodd wedi ei ailenwi erbyn hyn yn ‘Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol’ er mwyn adlewyrchu ei ddiben yn well. Mae gan yr Adnodd nodweddion ychwanegol hefyd ac mae ar gael ar Hwb (external link). Cafodd ei gynllunio i helpu ymarferwyr i nodi’r meysydd lle maen nhw eisoes yn teimlo’n hyderus a’r meysydd maen nhw’n teimlo bod lle iddyn nhw ddatblygu rhagor ynddynt. Gall hefyd fod o fudd i Benaethiaid gyda’u gwaith cynllunio.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »