Codi safonau gyda'n gilydd

Asesiadau rhifedd personol – cofrestrwch i fod yn rhan o dreial!

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu asesiadau personol newydd a fydd yn disodli’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol papur dros amser.

Ym mis Medi a mis Hydref 2017, byddwn yn cynnal y treial cyntaf ar gyfer y cwestiynau prawf ar sgrin newydd ar gyfer rhifedd gweithdrefnol. Diben y treial hwn yw profi’r cwestiynau yn yr amgylchedd ar-lein a gweld pa anawsterau sydd yna gydag unrhyw gwestiynau.

Rydym yn gwahodd ysgolion i gymryd rhan yn nhreial yr asesiadau newydd ar ddyddiad wedi’i drefnu ymlaen llaw rhwng dydd Llun 18 Medi a dydd Gwener 27 Hydref. 

Rydym yn cynnig dewis dysgwyr o ddau grŵp blwyddyn o leiaf o’ch ysgol. Bydd yr asesiadau’n cael eu marcio’n awtomatig gan gyfrifiadur a bydd ein contractwr AlphaPlus yn rhoi adborth i’ch ysgol ar berfformiad eich dysgwyr.

Dyma gyfle rhagorol i’ch staff a’ch dysgwyr weld y mathau o gwestiynau sydd yna a gwneud cyfraniad pwysig at ddatblygu’r asesiadau newydd.

Bydd cymorth yn cael ei ddarparu gydol y broses a bydd gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol.

Cysylltwch â trials@nationaltests.cymru am ragor o fanylion ynglŷn â chymryd rhan.

Lawrlwytho dogfennau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »