Codi safonau gyda'n gilydd

Penodiadau cyhoeddus ar gyfer cadeirydd a dirprwy gadeiryddion Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon Cyngor y Gweithlu Addysg

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ymroddgar a medrus ar gyfer rôl y cadeirydd a dirprwy gadeiryddion Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon Cyngor y Gweithlu Addysg ("y bwrdd").

Bydd penodi Cadeirydd a dau Ddirprwy Gadeirydd i'r "bwrdd" sydd â hygrededd ac sydd o safon uchel, yn sicrhau bod trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer proses achredu o ansawdd gyda'r trylwyredd a'r cymorth angenrheidiol, i sicrhau y caiff pob rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon ei hadolygu'n drwyadl ac yn briodol yn y dyfodol.

Mae'r broses penodiadau cyhoeddus ar gyfer y cadeirydd a'r dirprwy gadeiryddion bellach wedi dechrau a bydd yn dod i ben ar 24 Ebrill. Ar ôl llunio rhestr fer, bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan Ysgrifennydd y Cabinet, cyn iddynt ddechrau ar y gwaith ym mis Mehefin 2017.

Gwneud cais

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »