Codi safonau gyda'n gilydd

Adnewyddu o chwaraeon cyfleusterau data ysgolion yn digwydd yr haf hwn!

Ar hyn o bryd mae Chwaraeon Cymru’n cynnal archwiliad ar y cyfleusterau chwaraeon dan do a’r caeau chwarae ar hyd a lled y wlad.

Pêl-fasgedMae cyfleusterau addysg yn elfen graidd o’r cyflenwad o gyfleusterau, boed breifat neu ar agor at ddefnydd cymunedol.

Dyma’r sylfeini sy’n gallu ysbrydoli canlyniadau “egnïol am oes” a chymell pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am weddill eu hoes.

Mae’r archwiliad ar y cyfleusterau’n cael ei gynnal gan yr ymgynghoriaeth chwaraeon dechnegol, 4global, a’r cwmni ymchwil, Leisure-net.

Ar ôl cael ei dilysu i ddechrau gyda’r awdurdod lleol, cysylltir â phob ysgol sydd â chyfleuster chwaraeon sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol ar e-bost ddechrau mis Awst.

Byddant yn cael mewngofnodi i borthol ar-lein i wirio a golygu eu gwybodaeth eu hunain (cyfrif a manylion y cyfleuster, polisi mynediad, datblygiadau arfaethedig ac ati).

Hefyd bydd opsiwn i drefnu ymgynghoriad os yw’n well gan ysgolion ddarparu gwybodaeth dros y ffôn.

Ni ofynnir am unrhyw wybodaeth sy’n sensitif yn fasnachol.

Ar ôl casglu’r wybodaeth i gyd, bydd yn cael ei phrosesu. Wedyn bydd pob ysgol yn cael defnyddio adnodd cenedlaethol, a fydd yn cynnwys map rhyngweithiol sy’n dangos beth sydd ar gael neu’n cael ei gynllunio ledled eu hardal, a bydd hyn o help fel sail i rôl eu cyfleusterau yn y gymuned.

Ewch i wefan Chwaraeon Cymru (dolen allanol)

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »