Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Sylfaen

Wenfro

Casgliad lliwgar a chynhwysfawr o adnoddau trawsgwricwlaidd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd-fynd a llyfrau cyfres Wenfro. Mae’r adnoddau yn cyd-fynd a gofynion diweddaraf Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd Llywodraeth Cymru. Ceir hefyd ffilm yn cyflwyno cymeriadau’r gyfres. Mae'r gyfres yn sôn am y byd gwyrdd a sut y gellir ailgylchu yn greadigol. Mae’r adnoddau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae llyfrau’r gyfres ar gael fel pecyn neu gellir eu prynu’n unigol fel copïau caled neu e-lyfrau.

Cyfnod Allweddol 3

Cylchgrawn Gweiddi: Rhifyn 41 - Y Chwyldro Pobi

Mae Rhifyn 41 o Gweiddi yn trafod “Y Chwyldro Pobi” sydd yn ffynnu ar draws y byd. Profwch eich hun drwy ateb cwestiynau am y rhaglen deledu boblogaidd, The Great British Bake Off, a dysgwch sut mae bwyd yn rhan allweddol o’n bywyd bob dydd, yn yr ysgol, mewn bwytai, ac hyd yn oed ar ein ffonau symudol.

Mae rhestr cyflawn o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi addysgu a dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at addysg bellach. Comisiynir yr adnoddau unai mewn print neu yn ddigidol.

Awgrymwch adnoddau newydd

Os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried cysylltwch ag adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »