Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.  

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2

Chwedlau Rhyngweithiol

Casgliad o weithgareddau rhyngweithiol Cymraeg wedi’u lefelu yn seiliedig ar 12 chwedl Gymreig sy’n addas ar gyfer dysgwyr o 5 i 9 oed Cymraeg Ail Iaith.

Cyfnod Allweddol 3

Cylchgrawn Gweiddi (Cymraeg Iaith Gyntaf)

Rhifyn 42 – Erthygl 50
Thema’r rhifyn yma yw “Erthygl 50”, a rydyn ni’n edrych ar beth yw goblygiadau ei thanio ar Y Deyrnas Gyfunol wrth baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.
Rhifyn 43 – Ysbrydoli
Thema’r rhifyn yma yw “Ysbrydoli”, a rydyn ni’n edrych ar beth sy’n ysbrydoli pobl, a phobl sydd wedi cael eu hysbrydoli.
Rhifyn 44 – Gwyddoniaeth Gudd

Thema’r rhifyn yma yw “Gwyddoniaeth Gudd”, a rydyn ni’n edrych ar y ffeithiau a’r ffugion.

Cyfnod Allweddol 3 a 4

Geirfa Mathemateg

Adnodd digidol cynhwysfawr sy'n cynnwys termau Mathemateg Cymraeg a Saesneg cyfatebol ar gyfer dysgwyr CA3 a CA4.

Mae rhestr cyflawn o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi addysgu a dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at addysg bellach. Comisiynir yr adnoddau unai mewn print neu yn ddigidol.

Awgrymwch adnoddau newydd

Os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried cysylltwch ag adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »