Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.  

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Allweddol 2

Dewch i archwilio Cymru!

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am  81 o'r lleoedd pwysicaf yn hanes Cymru, o gestyll ac abatai, i raeadrau a chamlesi. Yn ogystal â darparu gwybodaeth gyffredinol ar y lleoliadau hyn i gyd, mae’r map yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol addysgiadol i blant 7 i 11 oed. Mae’r adnodd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyfnod Allweddol 3

CIWB – RHIFYN 17 (Cylchgrawn Cymraeg Ail Iaith)

Cymraeg - Y Gorffennol Pell

Thema’r rhifyn yma yw “Y Gorffennol Pell”. Pwy oedd y person cyntaf i wneud pizza – a pham, beth ddigwyddodd ar Fynydd Kilimanjaro, a pham cafodd Carwyn Claude Crawford siom? Darllenwch a mwynhewch!

Mae rhestr cyflawn o'r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi'u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymrae.

Rôl athrawon ac ymarferwyr yn y broses o greu adnoddau newydd

Mae athrawon ac ymarferwyr yn chwarae rhan allweddol yn y broses o adnabod anghenion adnoddau addysgu a dysgu a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu.

Am fwy o wybodaeth am y broses gomisiynu adnoddau, neu os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried, cysylltwch adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »