Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.  

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

TGAU

Bwyd a Maeth (argraffiad Cymraeg)

Ar gyfer y TGAU newydd: i’w addysgu gyntaf ym Medi 2016

Gwerslyfr ar gyfer datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o fwyd a maeth ac i wella sgiliau ymarferol wrth baratoi bwyd a choginio. Adnodd defnyddiol i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu hasesu.

Adnodd newydd wedi ei gyhoeddi ar Hwb i gynorthwyo athrawon a dysgwyr i baratoi ar gyfer y cwestiynau synoptig Unedau 4 a 6 Cymhwyster Cymraeg Ail Iaith UG a U2.

Adnodd i gynorthwyo myfyrwyr UG/U2 Cymraeg Ail Iaith i astudio'r ddrama ‘Crash’ gan Sera Moore Williams. Mae'r adnodd yn cynnwys astudiaeth o gymeriadau, themâu a symbolau ac yn cynnwys cwestiynau a thasgau ar gyfer ymarfer yr elfen synoptig a mynegi barn.

Adnodd i gynorthwyo myfyrwyr UG/U2 Cymraeg Ail Iaith gydag Uned 4 (Byw yn Gymraeg) ac Uned 5 (Y Gymraeg yn y Gymdeithas). Mae'n cynnwys trosolwg o brif ddigwyddiadau'r Gymraeg ers ail hanner yr ugeinfed ganrif ar ffurf llinell amser ac yn rhoi cipolwg ar y Gymraeg yng Nghymru heddiw. Mae hefyd yn cynnwys adran drafod fywiog i ysgogi trafodaeth ar agwedd gwahanol am yr Iaith Gymraeg.

Mae rhestr cyflawn o'r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi'u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymrae.

Rôl athrawon ac ymarferwyr yn y broses o greu adnoddau newydd

Mae athrawon ac ymarferwyr yn chwarae rhan allweddol yn y broses o adnabod anghenion adnoddau addysgu a dysgu a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu.

Am fwy o wybodaeth am y broses gomisiynu adnoddau, neu os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried, cysylltwch adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »