Codi safonau gyda'n gilydd

Adnoddau ar gyfer ysgolion a cholegau – adnabod anghenion 2017

Gwahoddir athrawon ac ymarferwyr i’n helpu i adnabod adnoddau cyfrwng Cymraeg newydd.

Rydym yn gyfrifol am gomisiynu ystod eang o adnoddau (e.e. llyfrau, deunydd ar-lein, ac apiau) i gefnogi’r sawl sy’n astudio:

  • y Gymraeg fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol, fel iaith gyntaf ac ail iaith
  • pob pwnc arall sy’n cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol
  • pynciau galwedigaethol sy’n cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y paneli a nodir isod yn cyfarfod yn ystod y flwyddyn i drafod yr adnoddau i’w  comisiynu eleni.

Aelodaeth Paneli Adnabod Anghenion a Grwpiau Monitro

Mae athrawon ac ymarferwyr yn rhan bwysig o’r broses o adnabod yr adnoddau sy’n cael eu comisiynu. Os hoffech enwebu eich hun i fod ar banel Adnabod Anghenion neu grŵp a fydd yn monitro’r adnoddau a chomisiynir  (neu’r ddau), a fyddai modd i chi gwblhau’r ffurflen isod os gwelwch yn dda a’i ddychwelyd at adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk   

Syniadau i’w trafod yn y paneli adnabod anghenion

Gadewch i ni wybod  os oes gennych chi syniadau am adnoddau newydd neu sylwadau ar y math o adnoddau hoffech eu gweld yn cael eu comisiynu. Defnyddiwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk erbyn yr 26fed o Fai 2017 os gwelwch yn dda. Cyflwynir eich  syniadau i’r  paneli adnabod anghenion i’w hystyried.

Paneli adnabod anghenion - Haf 2017

  • Addysg Gorfforol (TGAU a Safon Uwch)
  • Addysg Grefyddol
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Cyfnod Sylfaen
  • Addysg Bersonol a Chymdeithasol
  • Addysg Ariannol
  • Cymraeg CA2)

D.S mae’n bosib bydd yr amserlen hon newid.

Lawrlwytho dogfennau

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »