Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Proffil dechrau gyrfa

Mae'r Proffil dechrau gyrfa (PDG) yn rhoi crynodeb i chi o’ch hyfforddiant ac addysg gychwynnol i athrawon (HAGA).
Proffil dechrau gyrfa

Athrawon dan hyfforddiant ac athrawon newydd gymhwyso

Cewch help i:

  • ganolbwyntio eich myfyrio ar yr angen i baratoi a datblygu yn ystod cyfnod cynnar eich gyrfa addysgu
  • trafod mewn modd cydweithredol wrth gynllunio sut i ddiwallu'ch anghenion dysgu proffesiynol
  • cysylltu eich hyfforddiant a’ch addysg gychwynnol (HAGA) â’r ysgol lle byddwch yn treulio'ch cyfnod ymsefydlu.

Darparwyr Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol

Cewch help i:

  • roi cymorth i’r Hyfforddeion i ystyried  eu harferion a'u
  • paratoi ar gyfer chwarae rôl weithredol yn ystod eu cyfnod ymsefydlu.

Bydd hefyd yn helpu ysgolion i:

  • ddeall cryfderau a phrofiadau'r Hyfforddeion/ANGau
  • nodi’r meysydd lle mae angen datblygu pellach yn eu barn nhw a
  • chynorthwyo’u dysgu proffesiynol yn ystod eu HAGA a'u cyfnod ymsefydlu.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »