Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Cysylltu ymchwil ac addysg athrawon:  Gwella ansawdd ar gyfer Partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon

Rydym yn anelu at gryfhau'r capasiti am Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil ar sail gwybodaeth.
Cysylltu ymchwil ac addysg athrawon - Gwella ansawdd ar gyfer Partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon

Mae’r adnodd gwella ansawdd, a gynlluniwyd gan Brifysgol Sheffield Hallam (Sefydliad Addysg), yn canolbwyntio ar ddau faes allweddol:

  • yr angen i gynyddu gallu ymchwil mewn addysgwyr athrawon ym maes Addysg Uwch
  • yr angen i integreiddio theori ac ymarfer o fewn rhaglenni AGA
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »