Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Cymwys am Oes - Ffocws ar wyddoniaeth

Nod yr ymgyrch ffocws ar wyddoniaeth yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth fel pwnc ac mewn perthynas â gyrfaoedd i bobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol.
Pecyn o adnoddau'r ymgyrch

Fel rhan o'r ymgyrch hon, cynhyrchwyd posteri a thempledi, ffeithluniau a dolenni defnyddiol i adnoddau am ddim.

Mae'r pecyn yn cynnwys:

  • Poster ar lythrennedd gwyddonol
  • Ffeithlun ar adnoddau am ddim
  • Posteri ar yrfaoedd STEM
  • Ffeithlun i rieni ar STEM
  • Templed ar gyfer poster Ffocws ar Wyddoniaeth
  • Golwg ar STEM
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »