Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel: trwyddedau perfformio ar gyfer plant

Rheoliadau newydd sy’n nodi pryd fydd angen trwyddedau ar blant i gymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus, neu weithgareddau chwaraeon neu fodelu â thâl.
Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel - Canllawiau i gyd-fynd â rheoliadau 2015 ar gyfer perfformiadau plant
Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel: crynodeb i bobl ifanc
Asesiad o’r effaith ar hawliau plant
Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel: arferion gorau
Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel: arferion gorau - crynodeb i blant a phobl ifanc

Mae’r canllawiau’n egluro pa reolau sy’n gymwys i unrhyw berfformiad a phryd i wneud cais am drwydded.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »