Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19

Mae Llwybrau Dysgu yn cynnwys cyfuniad o chwe elfen allweddol a fydd, gyda’i gilydd, yn sicrhau, dros amser, bod pawb sy’n dysgu yn cael y cyfuniad gorau o brofiadau dysgu i ddiwallu eu hanghenion.
NAFWC 37/04 - Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19
Polisi 14-19 Llwybrau Dysgu - Asesiad o effaith (Saesneg yn unig)
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »