Canllawiau statudol

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - llawlyfr gweinyddu profion

Mae’n cynnwys crynodeb o bob un o lawlyfrau’r profion a chanllawiau ar y trefniadau mynediad a datgymhwyso.
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – Llawlyfr gweinyddu profion 2018

Dylai penaethiaid, gweinyddwyr profion ac athrawon gyfeirio at y llawlyfr hwn am wybodaeth ynghylch:

  • archebu papurau prawf
  • dyddiadau profion
  • hyd y profion
  • cael a storio profion
  • yr amodau ar gyfer gweinyddu profion
  • y trefniadau mynediad a datgymhwyso
  • y personél gweinyddu profion
  • marcio profion
  • mewnbynnu data.
???lw.feedback.beta_message???

???lw.feedback.text???

???lw.feedback.cancel???
???lw.feedback.say_more???
???lw.feedback.thank_you???
???lw.feedback.no_js???