Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - llawlyfr gweinyddu profion

Mae’n cynnwys crynodeb o bob un o lawlyfrau’r profion a chanllawiau ar y trefniadau mynediad a datgymhwyso.
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – Llawlyfr gweinyddu profion 2018

Dylai penaethiaid, gweinyddwyr profion ac athrawon gyfeirio at y llawlyfr hwn am wybodaeth ynghylch:

  • archebu papurau prawf
  • dyddiadau profion
  • hyd y profion
  • cael a storio profion
  • yr amodau ar gyfer gweinyddu profion
  • y trefniadau mynediad a datgymhwyso
  • y personél gweinyddu profion
  • marcio profion
  • mewnbynnu data.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »