Codi safonau gyda'n gilydd

Ymchwil

Adroddiad cryno ar y cyn-brofion rhifedd rhesymu a wnaed ym Mai 2013

Ym mis Mai 2013, treialwyd y profion ar resymu rhifiadol mewn ysgolion yng Nghymru gan y cwmni sydd wedi datblygu’r profion rhifedd cenedlaethol, Acumina.
Adroddiad cryno ar y cyn-brofion rhifedd rhesymu a wnaed ym Mai 2013 (Saesneg un unig)
Ceir yn yr adroddiad hwn wybodaeth am eu canfyddiadau a’u hargymhellion i Lywodraeth Cymru.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »