Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Cofnodi a dehonlgi canlyniadau’r profion cenedlaethol 2014

Gall y pecynnau cymorth a’r nodiadau hyn gael eu defnyddio wrth weithio gyda’r canlyniadau darllen a rhifedd sy’n deillio o brofion cenedlaethol 2014.
Deall y canlyniadau
Teclyn cyfrif oedran
Templed taflen canlyniadau disgyblion
Cyfrifo sgoriau dysgwyr - Darllen - Saesneg
Cyfrifo sgoriau dysgwyr - Darllen - Cymraeg
Cyfrifo sgoriau dysgwyr - Rhifedd - Gweithdrefnol
Cyfrifo sgoriau dysgwyr - Rhesymu rhifiadol

Byddwch yn gallu:

  • Cyfrifo’r sgoriau safonedig gan ddefnyddio tablau parod
  • Creu adroddiadau ar gyfer unigolion neu grwpiau
  • Lawrlwytho canllawiau ar ateb cwestiynau ynghylch canlyniadau profion

Mae pecynnau cymorth diagnostig ar gael hefyd er mwyn helpu wrth gyfrifo sgoriau dysgwyr.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »