Codi safonau gyda'n gilydd

Ymchwil

Adolygiad o adnoddau addysgu rhesymu rhifyddol

Nod yr adroddiad hwn yw darparu rhestr fer o adnoddau sy’n gweddu i’r diffiniad o resymu rhifyddol fel y’i nodir yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.
Adolygiad o adnoddau addysgu rhesymu rhifyddol

Ym mis Mai 2013, safodd dysgwyr ar draws Cymru’r profion darllen a rhifedd gweithdrefnol statudol newydd ar gyfer blynyddoedd 2 i 9. Ym mis Mai 2014 cafodd rhesymu rhifyddol ei gynnwys yn y profion rhifedd statudol am y tro cyntaf. Awgrymwyd gwaith datblygu ar y deunyddiau rhesymu bod dysgwyr yn perfformio’n waeth na’r disgwyl yn yr agwedd hon ar rifedd a nododd ganlyniadau’r peilot fod angen cefnogaeth bellach i gefnogi dysgu ac addysgu rhesymu  rhifyddol.

Nod yr adroddiad hwn yw darparu rhestr fer o adnoddau sy’n gweddu i’r diffiniad o resymu rhifyddol fel y’i nodir yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn ogystal â set ddiffiniedig o feini prawf ar gyfer dysgu ac addysgu rhesymu. Diffinnir rhesymu rhifyddol, yn y cyd-destun hwn, fel y gallu i gymhwyso sgiliau gweithdrefnol rhifyddol cyfarwydd a rhesymu er mwyn datrys problemau.

Nodwyd pump ar hugain o adnoddau dysgu i’w hadolygu yn seiliedig ar berthnasedd eu grŵp oed targed, penodoldeb pynciol a chynhwysiad canllawiau i athrawon. Dim ond yr adnoddau hynny sy’n gysylltiedig â diffiniad Llywodraeth Cymru o resymu rhifyddol oedd wedi’u cynnwys yn yr adolygiad. Fodd bynnag, cafodd adnoddau oedd yn cwmpasu medrau rhesymu a gweithdrefnol eu cynnwys yn yr adolygiad, er mai rhan yn unig o’r adnoddau hyn allai fod yn berthnasol ar gyfer cefnogi datblygu medrau rhesymu yn benodol.

Mae’r adolygiad hwn yn cynnwys llawer o’r adnoddau sydd ar gael, ond nid o reidrwydd pob un ohonynt. Roedd y termau chwilio a’r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn Saesneg.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »