Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Anawsterau Dysgu Penodol: Canllawiau ar gyfer y Prawf Darllen Cenedlaethol

Mae’r canllawiau hyn i athrawon yn defnyddio’r Profion Darllen Cenedlaethol i helpu dysgwyr sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol.
Dadansoddiad o gwestiynau’r Profion Darllen Cenedlaethol – dangosydd cychwynnol ar gyfer anawsterau dysgu penodol
Datblygu Strategaethau Cymorth ar gyfer Dysgwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol

Mae’r Dadansoddiad o gwestiynau’r Profion Darllen Cenedlaethol – dangosydd cychwynnol ar gyfer anawsterau dysgu penodol yn cydnabod mai athrawon sydd yn y sefyllfa orau i farnu cynnydd dysgwr a’u bod yn gallu gweld pan fydd yn ei chael yn anodd ymdopi ag agwedd benodol o’i ddatblygiad mewn llythrennedd. Fodd bynnag, mae’n egluro na fydd rhai o’r problemau sy’n wynebu dysgwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol yn ymwneud yn uniongyrchol â darllen a deall fel y cyfryw. Felly bydd yn canolbwyntio ar faterion ychwanegol a fyddai, o beidio â chael eu nodi, yn gallu amharu ar gynnydd cyffredinol y dysgwr. Mae’r canllawiau hyn felly’n canolbwyntio ar sut y gellid defnyddio’r Profion Darllen Cenedlaethol fel dangosydd cychwynnol y gallai fod anawsterau dysgu penodol ar ddysgwr ac y gallai fod angen rhagor o gymorth arno.

Mae Datblygu Strategaethau Cymorth ar gyfer Dysgwyr ag  Anawsterau Dysgu Penodol yn darparu amrywiaeth o ddulliau i’w defnyddio yn y dosbarth er mwyn gwneud y broses o ddysgu parhaus yn haws. Mae’r cymorth a awgrymir yn enghraifft o’r ystod o weithgareddau y gellir manteisio arnynt mewn lleoliadau prif ffrwd. Mae’r canllawiau’n egluro nad yw disgwyliadau’r Profion Darllen Cenedlaethol yn unigryw i’r profion eu hunain, ond eu bod hefyd yn ymwneud â nifer o weithgareddau darllen neu ysgrifennu. Fodd bynnag, mae’r disgwyliadau’n bwynt cychwyn defnyddiol i athrawon.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »