Codi safonau gyda'n gilydd

Collection

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Casgliad o adnoddau i’ch helpu i baratoi ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’u gweinyddu.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018: dyddiadau pwysig

Archebu Profion – wedi’i gwblhau

Tudalen archebu Profion Cenedlaethol 

Profion yn cael eu hanfon i ysgolion

Ysgolion cynradd: wythnos yn dechrau 23 Ebrill 2018
Ysgolion uwchradd: wythnos yn dechrau 16 Ebrill 2018

Bydd ysgolion canol a lleoliadau uwchradd eraill sy’n archebu profion ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd yn derbyn deunyddiau ar gyfer Blynyddoedd 7, 8 a 9 yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill 2018 a deunyddiau ar gyfer Blynyddoedd 2 i 6 yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 23 Ebrill 2018.

Ysgolion yn gweinyddu’r profion

Ysgolion cynradd: 2–9 Mai 2018
Ysgolion uwchradd: 25 Ebrill – 9 Mai 2018

Marcio

Erbyn y dyddiad a bennir gan yr awdurdod lleol ar gyfer gofynion Casglu Data ar Brofion Cenedlaethol Cymru

Dyddiad olaf ar gyfer lwytho Data

Fel y pennir gan yr awdurdod lleol, ond erbyn 6 Mehefin 2018

Canlyniadau i ysgolion

Cyn diwedd tymor yr haf

Symud tuag at asesu darllen a rhifedd ar-lein

Fel rhan o'r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19), caiff asesiadau ar-lein eu cyflwyno'n raddol dros gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau gyda rhifedd gweithdrefnol yn 2018/19. Dros amser bydd yr asesiadau ar-lein yn cymryd lle'r profion cenedlaethol presennol sydd ar bapur.

Bydd yr asesiadau personol newydd yn addasu lefel anhawster y cwestiynau er mwyn rhoi her briodol i bob dysgwr.

Download Documents

Asesiadau personol – Cwestiynau cyffredin (File size: 200KB)

Canllawiau

Adnoddau

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr

Archif

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »