Codi safonau gyda'n gilydd

Collection

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Casgliad o adnoddau i’ch helpu i baratoi ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’u gweinyddu.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol: dyddiadau 2019

Ysgolion cynradd: Dydd Mawrth 7 Mai – Dydd Mawrth 14 Mai

Ysgolion uwchradd: Dydd Llun 29 Ebrill – Dydd Mawrth 14 Mai

Symud tuag at asesu darllen a rhifedd ar-lein

Fel rhan o'r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19), caiff asesiadau ar-lein eu cyflwyno'n raddol dros gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau gyda rhifedd gweithdrefnol yn 2018/19. Dros amser bydd yr asesiadau ar-lein yn cymryd lle'r profion cenedlaethol presennol sydd ar bapur.

Bydd yr asesiadau personol newydd yn addasu lefel anhawster y cwestiynau er mwyn rhoi her briodol i bob dysgwr.

Download Documents

Asesiadau personol – Canllawiau TG i ysgolion (Maint ffeil: 300KB)

Asesiadau personol – Cwestiynau cyffredin (Maint ffeil: 200KB)

Asesiadau personol - cwestiynau cyffredin ar gyfer rhieni a gofalwyr (Maint ffeil: 165KB)

Canllawiau

Adnoddau

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr

Archif

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »