maes gwella

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn gysylltiedig â’r holl waith a wna ysgolion i gefnogi a hybu datblygiad a lles personol a chymdeithasol eu dysgwyr.
Cyflawnir hyn drwy amrywiaeth eang o gyfleoedd a chyd-destunau, yn arbennig dathlu a gofalu am wahanol bobl, diwylliannau, ieithoedd ac amgylcheddau, gan gynnwys rhai yng Nghymru.

Addysg Bersonol a Chymdeithasol yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru yw’r brif ddogfen y dylai ysgolion ei defnyddio er mwyn adolygu a datblygu eu rhaglenni Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae’n sylfaen ar gyfer ymdrin ag Addysg Bersonol a Chymdeithasol mewn dull eang, cytbwys a chyfannol.

Yn yr adran hon, gall ymarferwyr ddod o hyd i’r holl wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnynt er mwyn cyflwyno Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn y cwricwlwm cenedlaethol. Cewch hefyd ragor o wybodaeth, dulliau ac ymchwil a fydd o fudd i’ch datblygiad proffesiynol.

Adnoddau diweddaraf

Gwybodaeth allweddol

Gwybodaeth graidd a statudol sydd angen i chi ei gwybod am y pwnc hwn

Dulliau

Dulliau o wella ansawdd yn y dosbarth
  • Mae'n ddrwg gennym, nid oes adnoddau o'r math hwn.

Ymchwil

Ymchwil o Gymru, y DU a ffynonellau rhyngwladol
  • Mae'n ddrwg gennym, nid oes adnoddau o'r math hwn.

Deunyddiau dosbarth

Hwb

Cewch yr holl ddeunyddiau ar gyfer yr ystafell dosbarth ar ein safle partner ‘Hwb’.

Ewch i Hwb