Codi safonau gyda'n gilydd

Pecyn e-ddysgu

Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)

Pecyn dysgu

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cyfres o becynnau e-ddysgu arloesol i ysbrydoli a sbarduno ymarferwyr addysgol ledled Cymru.

Mae’r pecynnau’n darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol sydd ar gael i bob ymarferydd addysgol, yn ogystal â chymorth ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso sy’n cymryd rhan yn y Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Hefyd, yn sgil lansio’r Fargen Newydd ar gyfer y Gweithlu Addysg yn 2014, mae’r adnoddau hyn yn helpu i weithredu’r dulliau diwygiedig o ddatblygu ymarferwyr, yn seiliedig ar y model dysgu proffesiynol.

Mae’r pecynnau hyn yn rhyngweithiol iawn, a thrwy amrywiaeth o weithgareddau ac astudiaethau achos diddorol, maent yn darparu pecyn cymorth ar gyfer gwella ymarfer proffesiynol ac arferion yn y dosbarth.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »