Codi safonau gyda'n gilydd

Datblygu asesiadau personol ar gyfer darllen a rhifedd

Mae nifer o ysgolion ar draws Cymru'n cymryd rhan mewn gweithgareddau treialu i gefnogi datblygiad yr asesiadau personol ar-lein ar gyfer rhifedd gweithdrefnol.

Bydd yr asesiad rhifedd gweithdrefnol, sef y cyntaf o dri asesiad ar-lein newydd a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol dros dair blynedd, ar gael ym mlwyddyn academaidd 2018/19. Bydd yr asesiadau newydd hyn yn 'addasol' sy'n golygu y bydd lefel anhawster y cwestiynau'n newid yn ôl ymatebion y dysgwr er mwyn darparu her briodol. Mae'r deunyddiau sy'n rhan o'r treialu cychwynnol mewn fformat 'llinol' yn hytrach nag 'addasol' er mwyn i'r datblygwyr allu cael yr adborth angenrheidiol i greu'r asesiadau personol ar gyfer cam nesaf y broses dreialu.  

Hoffem ddiolch yn fawr i'r holl ysgolion sydd wedi bod yn rhan o gam cyntaf y broses dreialu - mae'n rhan bwysig iawn o'r gwaith datblygu ac ni fyddem yn gallu lansio'r asesiadau arloesol a chyffrous hyn heb y gwaith hwnnw. Cynhelir cam nesaf y broses dreialu ar ddechrau 2018. Rydym yn chwilio am ragor o ysgolion Cymraeg i gymryd rhan yn y broses. Felly, os hoffai eich ysgol chi gymryd rhan, cysylltwch â trials@nationaltests.cymru.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »