Codi safonau gyda'n gilydd

Addysg i Deithwyr Sipsiwn. Y Prosiect Teithio Ymlaen

Adroddiad ymchwil yw hwn a wnaed gan bobl ifanc o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr am eu profiadau o addysg a’r rhwystrau i’w dysgu.

Arfer Da mewn Addysg: Prosiect Ymchwil Cymheiriaid - Adroddiad Pobl Ifanc yn adlewyrchu barn 59 o bobl ifanc am eu profiadau yn yr ysgol ac o addysg a pha newidiadau yr hoffent eu gweld yn y system addysg i ddiwallu eu hanghenion addysg.
Mae eu hawgrymiadau’n cynnwys:

  • Bod yn ymwybodol o'n diwylliant
  • Bod yn ymwybodol o'r gwahaniaethau gyda'r gymuned sefydlog
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â:

Trudy Aspinwall
Rheolwr Tîm
Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth Cymru Gyfan

Ffôn: 760 412 88 077

travellingahead@trosgynnalplant.org.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »