Codi safonau gyda'n gilydd

Lansiad y Parth Dysgu Creadigol newydd ar Hwb

Ar 17 Mawrth fe lansiwyd y Parth Dysgu Creadigol newydd ar Hwb mewn prosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r parth wedi’i greu i fynd i'r afael ag argymhellion a gyflwynwyd gan yr Athro Dai Smith yn ei adolygiad "Y Celfyddydau mewn Addysg"(2013).

Mae gan y parth nifer o declynnau i gefnogi eich ysgol i gyfoethogi dysgu ac addysgu trwy fabwysiadu dulliau creadigol, gydag ardaloedd penodedig a fydd yn eich galluogi i:

  • arddangos astudiaethau achos arfer gorau yn ymwneud â'r celfyddydau a'r Cynllun gweithredol ar gyfer Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau
  • calendr digwyddiadau, wedi’i ddiweddaru gan y rhwydweithiau creadigol newydd, yn gweithio gyda'u partneriaid yn y sector greadigol, gan ddangos gweithgarwch rhanbarthol ar gyfer ysgolion
  • cyflenwad newyddion gan bartneriaid creadigol gyda chyfleoedd DPP
  • Adnoddau celf a chreadigrwydd ar gyfer athrawon
  • ardal gymunedol i gynorthwyo cydweithrediad a rhannu, rhwng ysgolion yn ogystal ȃ gyda sector y celfyddydau.

Croesawodd y Gweinidog lansiad y parth newydd, gan ddweud:

"Mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn arfau grymus i ysbrydoli ac ymgysylltu. Boed mewn gwers llythrennedd, rhifedd neu wyddoniaeth, gallant agor ffyrdd newydd cyffrous o feddwl a gwneud i bobl ifanc.

"Rwy'n credu bod cydweithrediad rhwng ysgolion a'r sector gelfyddydau yn allweddol i gael y dulliau newydd hyn i mewn i ystafelloedd dosbarth ledled Cymru. Mae'r parth dysgu creadigol newydd ar Hwb, sy'n mynd yn fyw heddiw, yn fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru sy'n rhoi canolbwynt digidol i athrawon a gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i greu cysylltiadau cryfach a chreu partneriaethau."

Gellir dod o hyd i’r Parth Dysgu Creadigol (dolen allanol) yn ardal y "parthau" ar Hwb

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »