Codi safonau gyda'n gilydd

Fargen Newydd

Heddiw, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi lansio'r 'Fargen Newydd ar gyfer y Gweithlu Addysg'.

Bydd y ‘Fargen Newydd ar gyfer y Gweithlu Addysg’ yn golygu bod ymarferwyr, staff cefnogi, athrawon, arweinwyr a darlithwyr addysg bellach yng Nghymru yn gallu manteisio ar gyfleoedd dysgu proffesiynol o’r safon orau yn fyd-eang i ddatblygu eu harferion drwy eu gyrfa.

Yn ei ddatganiad ysgrifenedig, mae’r Gweinidog yn esbonio sut bydd y ‘Fargen Newydd’ yn cefnogi pob ymarferwr ac yn eu galluogi i ymateb i’r cyfleoedd a’r heriau sydd o’u blaenau yn sgil argymhellion yr Athro Graham Donaldson a’r Athro John Furlong. Bydd y Fargen Newydd yn helpu ymarferwyr i ddatblygu eu harferion yn y ffyrdd mwyaf effeithiol er mwyn gwella canlyniadau eu dysgwyr.

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag ymarferwyr, consortia, Cyngor y Gweithlu Addysg, Estyn ac undebau i gynnal adolygiad eang o’r polisïau a’r rhaglenni sy’n ymwneud â Dysgu Proffesiynol ar hyn o bryd.

Bydd hyn yn cynnwys:

  • adolygiad o’r safonau proffesiynol
  • datblygu’r rhaglen Feistr newydd a’r cyfleoedd dysgu proffesiynol ar lefel Feistr
  • cyflwyno pasbort dysgu proffesiynol a gaiff ei sefydlu gan Gyngor y Gweithlu Addysg
  • cyflwyno model dysgu proffesiynol sy’n cynnwys y nodweddion canlynol:
  • Datblygu ystod o ddeunydd dysgu proffesiynol, safonol ar-lein, gan gynnwys llyfrynnau gwybodaeth, pecynnau dysgu a fideos o astudiaethau achos y bydd y model dysgu proffesiynol yn seiliedig arnynt.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »