Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Allweddol 3

CIWB

Darllenwch y rhifynnau diweddaraf o CIWB ar gyfer dysgwyr Cymraeg ail-iaith CA3.

Rhifyn 15 - Mynegi barn

Yn y rhifyn yma rydyn ni’n dysgu am fynegi barn. Byddwch yn edrych ar wahanol bethau fel rasio ar woc, creision mefus, tedis ar y tai, teigr fel anifail anwes a mwy.

Rhifyn 16 - Ffantasi

Thema’r rhifyn yma yw Ffantasi. Pa ffilmiau ffantasi ydych chi’n hoffi? Ble mae Carwyn Claude Crawford eisiau mynd ar wyliau? A ble fyddech chi’n cuddio Pokémon?

Mae rhestr cyflawn o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi addysgu a dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at addysg bellach. Comisiynir yr adnoddau unai mewn print neu yn ddigidol.

Awgrymwch adnoddau newydd

Os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried cysylltwch ag adnoddaucymraeg@cymru.gsi.gov.uk

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »