Codi safonau gyda'n gilydd

Ymchwil

Adroddiad y Grŵp Llywio TGCh i Lywodraeth Cymru

Cafodd y Grŵp Llywio TGCh ei sefydlu i ystyried dyfodol cyfrifiadureg a TGCh mewn ysgolion yng Nghymru.
Adroddiad y Grŵp Llywio TGCh i Lywodraeth Cymru
Ymateb i adroddiad y Grŵp Llywio TGCh i Lywodraeth Cymru

Fel rhan o'r gwaith hwn, cafodd y grŵp orchwyl i lunio adroddiad yn amlinellu ei argymhellion ar gyfer symud ymlaen. Ymhlith y themau i'w hystyried yn yr adroddiad, roedd:

  • Mae angen i 'TGCh' mewn ysgolion gael ei hailfrandio a'i hailwampio ac mae angen sicrhau ei bod yn berthnasol i'r presennol ac i'r dyfodol.
  • Man cychwyn yn unig yw llythrennedd digidol - mae angen addysgu dysgwyr i greu yn ogystal â defnyddio.
  • Dylid cyflwyno cyfrifiadureg yn yr ysgol gynradd a'i datblygu yn holl gyfnodau'r cwricwlwm er mwyn i ddysgwyr fedru symud ymlaen i ddilyn gyrfa yn y sector.
  • Dylai sgiliau, megis datrys problemau mewn modd creadigol, fod yn rhan o'r cwricwlwm.
  • Mae angen mynd ati, mewn partneriaeth ag ysgolion, Addysg Uwch a'r diwydiant, i ddatblygu cymwysterau diwygiedig.

Mae'r grŵp, a sefydlwyd ym mis Ionawr 2013 ac sy'n cael ei gadeirio ar y cyd gan Stuart Arthur o Box UK, Tom Crick o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a Janet Hayward o Ysgol Gynradd Tregatwg, wedi cyhoeddi ei argymhellion yn yr adroddiad sydd ynghlwm.

Mae’r Gweinidogion wedi ystyried y materion hyn bellach ac mae ymateb interim Llywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi isod.

Dyma adroddiad annibynnol sy’n ymddangos ar wefan Llywodraeth Cymru.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »