Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Arferion sy’n canolbwyntio ar unigolion mewn addysg

Trosolwg o offer allweddol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’w defnyddio mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd.
Arferion sy’n canolbwyntio ar unigolion mewn addysg
Mae’n cynnwys enghreifftiau o sut mae arferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cael effaith bositif ar blant a phobl ifanc oed 0-25.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »