Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol

Mae’r plant yn dysgu amdanynt eu hunain, eu perthnasau â phlant ac oedolion eraill o fewn y teulu a thu hwnt.
Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

Caiff plant eu hannog i ddatblygu eu hunan-barch, eu credoau personol a'u gwerthoedd moesol. Mae'n helpu plant i adnabod eu diwylliant eu hunain a diwylliannau eraill a meithrin ymwybyddiaeth gadarnhaol ohonyn nhw.

Anogir y plant i fod yn feddylwyr ac yn ddysgwyr hyderus, cymwys ac annibynnol.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »