Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru

Dyma’r ddogfen allweddol y dylai ysgolion a cholegau ei defnyddio i adolygu a datblygu’r ddarpariaeth addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh) bresennol er mwyn sicrhau eu bod yn cynllunio a darparu rhaglen eang, gytbwys o ABCh a fydd yn diwallu anghenion penodol y dysgwyr.
Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru

Mae’r fframwaith diwygiedig, 'Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru', yn cynnig strwythur symlach tra’n cadw’r elfennau hynny o’r fframwaith presennol y rhoddir gwerth arnynt. Mae’r deilliannau dysgu yn y fframwaith yn cwmpasu disgyblion o 7 i 19 mlwydd oed ac yn cynnig agenda ddysgu gwerthfawr ac eang ei gorwelion.

Gweithredir y fframwaith diwygiedig ar gyfer pob dysgwr ym mis Medi 2008.

Mae canllawiau ar y we wedi cael ei ddatblygi i hybu'r gwaith o gyflwyno darpariaeth ABCh gyfrannol eang a chytbwys sydd wedi' seilio ar y fframwaith ABCh.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »