Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Safonau proffesiynol diwygiedig ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru

Mae’r ddogfen hon yn pennu’r safonau proffesiynol ar gyfer Cynorthwywyr Addysg Lefel Uwch (CALU), Safonau Athrawon wrth eu Gwaith a Safonau Arweinyddiaeth.
Safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru

 

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »