Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Addysg grefyddol: canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed

Mae’r canllawiau hyn yn ategu gweithredu’r fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru.
Addysg grefyddol: Canllawiau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed

Mae’r ddogfen yn darparu canllawiau ar berthnasedd a budd y sgiliau a’r wybodaeth y gallai pobl ifanc eu caffael trwy addysg grefyddol 14–19 ac mae’n cynnwys astudiaethau achos o’r dulliau cyflwyno posibl.

Ni ddylid edrych ar y canllawiau hyn na’u cyflwyno heb ystyried meysydd eraill, ond yn hytrach dylid ystyried y Llwybrau Dysgu a’r cwricwlwm ehangach a gynigir yn ystod y cyfnod hwn mewn addysg.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »