Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Mae'r Cod Ymarfer yn darparu cyngor ymarferol i awdurdodau lleol (ALlau), ysgolion a gynhelir a sefydliadau blynyddoedd cynnar.
Ymweld â'r wefan

Mae’n Mae'r Cod Ymarfer yn eu helpu i gyflawni eu dyletswyddau statudol, nodi, asesu a darparu ar gyfer anghenion addysgol arbennig plant. Daeth i rym ar 1 Ebrill 2002.

Nid yw copïau caled o'r cyhoeddiad hwn ar gael bellach.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »