Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Mae'r canllawiau statudol yma yn rhoi cyngor ar gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd i gyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol.
Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd
Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd (Word)
Atodiad 2: Templedi ffurflenni
Templed ar gyfer ysgolion - Polisi Anghenion Gofal Iechyd (Word)
Templed ar gyfer awdurdodau lleol - Polisi Anghenion Gofal Iechyd (Word)
Llythyr i ysgolion

Llythyr i ysgolion

PDF 243KB
Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd - Canllaw cyflym ar gyfer
staff cymorth ac athrawon
Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd - Canllaw cyflym ar gyfer staff cymorth ac athrawon staff cymorth ac athrawon
Cefnogi’ch anghenion gofal iechyd chi yn yr ysgol - Crynodeb i bobl ifanc

Bydd gan lawer o ddysgwyr anghenion gofal iechyd tymor byr ar ryw adeg, a allai effeithio ar eu gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol. Efallai y bydd gan ddysgwyr eraill anghenion gofal iechyd sylweddol neu hirdymor sy’n effeithio ar  eu gallu gwybyddol neu gorfforol, eu hymddygiad neu eu cyflwr emosiynol.

Mae'r canllawiau yma yn pwysleisio'r angen am ddull cydweithredol o addysg ac iechyd proffesiynol, gan osod y dysgwr yn ganolog y broses penderfynu.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »