Codi safonau gyda'n gilydd

Ymchwil

'Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru': Adroddiad terfynol

Gofynnwyd i grŵp adolygu'r Cwricwlwm Cymreig i ystyried y ffordd orau o sicrhau bod y Cwricwlwm Cymreig yn cael ei ddarparu ar draws y cwricwlwm.
Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru: Adroddiad terfynol

Ystyriwyd hefyd a oes digon o bwyslais ar addysgu hanes Cymru, a'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r gwaith o'i addysgu.

Mae'r grŵp, a sefydlwyd ym mis Hydref 2012 ac a gadeiriwyd gan Dr Elin Jones, wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau yn yr adroddiad terfynol isod. Ceir rhestr lawn o’r argymhellion yn yr adroddiad.

Bydd y Gweinidogion yn ystyried y canfyddiadau hyn yng nghyd-destun yr adolygiad ehangach o'r cwricwlwm cenedlaethol ac asesu yng Nghymru, ac yn ymateb maes o law.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »