Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Undod ac amrywiaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i hwb.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Undod ac amrywiaeth.

Nod y canllawiau hyn yw cynorthwyo ysgolion wrth iddyn nhw gydbwyso gofynion y cwricwlwm ysgol yng Nghymru gydag anghenion bob dysgwr.
Undod ac amrywiaeth
Mae’n bwysig cadw mewn cof nad yw dysgwyr yn ffitio’n dwt i mewn i gategorïau.
Efallai bydd gan rai aml-hunaniaethau, fydd yn esgor ar anghenion gwahanol; er enghraifft, dod o grŵp ethnig lleiafrifol ond hefyd ag anabledd.
Trin dysgwyr yn ôl eu hanghenion unigol yw cyfle cyfartal, nid rhagdybio na chyffredinoli ynghylch eu hanghenion oherwydd eu bod nhw’n perthyn i grŵp lleiafrifol neilltuol.
Mae angen, fodd bynnag, monitro cyrhaeddiad a deilliannau grwpiau lleiafrifol gwahanol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu cael mynediad llawn a hawliau cyfranogi.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »