Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Defnyddio anadlwyr salbutamol brys yn ysgolion Cymru

Sut y gall ysgolion weithredu polisi effeithiol ar gyfer defnyddio anadlwyr brys.
Canllawiau ar y defnydd o anadlwyr salbutamol brys mewn ysgolion yng Nghymru

Gall meithrinfeydd, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion a gynhelir ddewis cadw anadlwyr salbutamol i’w defnyddio mewn argyfwng, heb bresgripsiwn, o 1 Hydref 2014.

Ar y dudalen hon fe welwch ganllawiau i roi help llaw i ysgolion wrth ysgrifennu’r ddogfen bolisi sydd ei hangen ynghylch defnyddio’r anadlwyr. Mae’r canllawiau yn rhoi sylw i’r canlynol:

  • caniatâd gan rieni/gofalwyr
  • cynnal cofrestr gyfredol o bob plentyn a pherson ifanc sydd ag asthma
  • ystyriaethau o ran dysgwyr sydd ag asthma
  • ymateb i symptomau asthma
  • sut i storio anadlwyr brys, gofalu amdanynt a chael gwared arnynt
  • gwybodaeth y gall ysgolion ei rhannu â rhieni/gofalwyr.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »