Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Adnoddau Addysgol Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog ar gyfer Dysgwyr 3-19 oed

Dyma restr o’r adnoddau Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu.
Adnoddau Addysgol Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog ar gyfer Dysgwyr 3-19 oed
Ffurflen Awgrymiadau adnoddau

Mae’r adnoddau hyn yn cefnogi’r gwaith o addysgu a dysgu:

  • y Gymraeg fel pwnc, fel iaith gyntaf ac ail iaith
  • pynciau eraill ar draws y cwricwlwm, yn ogystal â phynciau galwedigaethol, drwy gyfrwng y Gymraeg
  • agweddau ar y cwricwlwm sy’n benodol i Gymru.

Gellid hidlo’r rhestr i gael gweld yr adnoddau fesul pwnc a/neu Cyfnod Allweddol. I dderbyn gwybodaeth am y teitlau diweddaraf wrth iddynt gael eu cyhoeddi, dilynwch @AdAScymru ar Trydar.

Mae athrawon ac ymarferwyr yn rhan bwysig o’r broses gomisiynu. Maent yn ein helpu i adnabod yr anghenion a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu. Er mwyn awgrymu syniadau am adnoddau i’w comisiynu, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at adnoddaucymraeg@llyw.cymru

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »