Codi safonau gyda'n gilydd

Information pack

Safonau proffesiynol

Gwybodaeth am safonau proffesiynol sy’n berthnasol i ymarferwyr yng Nghymru.

Trosolwg

Bwriad y safonau proffesiynol yw:

  • nodi disgwyliadau clir o ran arferion effeithiol yn ystod gyrfa ymarferydd gan gynnwys, lle bo hynny’n berthnasol, y cyfnod y bydd yn ymuno â’r proffesiwn
  • galluogi ymarferwyr i fyfyrio ar eu harferion, fel unigolion ac ar y cyd ag eraill, yn erbyn safonau sy’n nodi arferion effeithiol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol a chadarnhau a dathlu eu llwyddiannau
  • cefnogi ymarferwyr i nodi meysydd ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach
  • rhoi cefndir i'r broses rheoli perfformiad.

Safonau proffesiynol newydd ar gyfer holl ymarferwyr ysgol

Cyhoeddwyd y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ym mis Medi 2017 ac mae’n ofynnol i athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau ar gyfnod ymsefydlu ar ôl y dyddiad hwnnw weithio i’r safonau newydd. Bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn y dyddiad hwn yn cwblhau eu cyfnod ymsefydlu o dan yr un safonau a oedd yn weithredol pan ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu. Bydd pob athro ac arweinydd arall yn symud i’r safonau newydd erbyn Medi 2018.
 
Bydd safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu yng Nghymru ar gael i’w defnyddio o fis Medi 2018 ac yn sylfaen i ymgynghoriad yn y misoedd i ddilyn.

Gallwch archwilio’r safonau proffesiynol newydd isod. Gallwch hefyd fynd atynt drwy eich pasbort dysgu proffesiynol (PDP) ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg.
 

Lawrlwytho Dogfennau

 

Athrawon ac arweinwyr

Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth - PDF rhyngweithiol ar gyfer cyfrifiaduron personol (Maint ffeil: 4MB)
Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth - PDF rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiau Apple (i'w agor trwy ibooks) (Maint ffeil: 5.3MB) 
 

Staff cymorth ysgol

Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu - PDF rhyngweithiol ar gyfer cyfrifiaduron personol (Maint ffeil: 1MB)
Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu - PDF rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiau Apple (i'w agor trwy ibooks) (Maint ffeil: 2.1MB) 
 

Athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 2017

 

Holl ymarferwyr ysgol

Cwestiynau cyffredin (Maint ffeil: 160KB)

Athrawon Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

Ewch i wefan YouTube

Mae’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru ar gael erbyn hyn.

Gallwch hefyd weld y Safonau drwy eich pasbort dysgu proffesiynol ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg.

Y Cefndir

Yn dilyn gwaith llunio ar y cyd dan arweiniad yr Athro Bill Lucas, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Dysgu yn y Byd Go Iawn ym Mhrifysgol Caerwynt, bu cynrychiolwyr o’r sector yn cydweithio i ddatblygu casgliad o safonau ar gyfer y sector.

Cynhaliwyd proses ymgysylltu â’r cyhoedd ar y Safonau arfaethedig rhwng 24 Mai 2017 a 20 Gorffennaf 2017. Mae crynodeb o’r ymatebion ac ymateb Llywodraeth Cymru i’w gweld ar y wefan Llywodraeth Cymru.

Sut bydd y Safonau’n cael eu defnyddio?

Mae’r Safonau proffesiynol hyn yn rhan bwysig o gefnogi pob ymarferwr i ymroi i ddysgu proffesiynol, gyda’r nod o ddatblygu arbenigedd unigol ac ar y cyd er mwyn dylanwadu ar bob dysgwr mewn ffordd gydweithredol, gydlynol, arloesol, gynaliadwy, sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Byddem yn annog cyflogwyr i ystyried sut y gallant ddefnyddio’r Safonau Proffesiynol hyn i gefnogi dysgu proffesiynol a’u gwneud yn rhan annatod o’u systemau a’u gweithdrefnau presennol.

Edrychwch ar y fideos ar YouTube

Lawrlwytho Dogfennau

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru (Maint ffeil: 1.6MB)

Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon, Tiwtoriaid a Hyfforddwyr yn y Sector Dysgu Gydol Oes yng Nghymru 

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »