Codi safonau gyda'n gilydd

Collection

Fframwaith Anawsterau Dysgu Penodol

Datblygwyd y Fframwaith Anawsterau Dysgu Penodol (ADP) I alluogi  ysgolion I gefnogi dysgwyr sydd a ADP.

Maen cynnwys set o ddatganiadau disgwyliadau allweddol wedi ei neilltuo I dri grwp gwahanol (ysgolion, dysgwyr ac ymarferwyr). Mae datganiadau disgwyliadau pob grwp yn  cysylltu at ganllawiau a gwybodaeth bwysig.

Fframwaith

Ysgolion

Dysgwyr

Ymarferwyr

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »