Codi safonau gyda'n gilydd

Information pack

Cofrestru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn gyfrifol am reoleiddio’r gweithlu addysg ehangach yng Nghymru, gan hyrwyddo safonau addysgu uchel a chynnal ymddygiad proffesiynol ymarferwyr.

Cofrestru

Mae’n ofynnol i bob athro ysgol,athro addysg bellach a cynorthwywyr dysgu sy’n gweithio mewn ysgolion neu sefydliadau addysg bellach ac sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru gyda’r Cyngor. O Ebrill 2017 ymlaen bydd gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yn cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Dyma restr o’r holl ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i  wefan Cyngor y Gweithlu Addysg.

Ffioedd

Y ffi gofrestru (1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth 2017)

Mae’r tabl isod yn nodi ffi gofrestru’r Cyngor ar gyfer pob categori o 1 Ebrill 2016 ymlaen:

Categori  Ffi Gofrestru  Cymhorthdal  Cyfraniad
 Athro Ysgol £78*  £33  £45
 Athro Addysg Bellach £49  £4  £45
 Gweithiwr Cymorth Dysgu Ysgolion £49  £34  £15
 Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach £49  £34  £15

*dim ond yr athrawon hynny sy’n derbyn cymhorthdal o £33 drwy Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol fydd yn talu £78, bydd pob athro ysgol nad yw’n derbyn y cymhorthdal o £33 (athrawon cyflenwi sy’n gweithio drwy asiantaethau, athrawon mewn ysgolion nas cynhelir sy’n cofrestru’n wirfoddol etc) yn talu £45.

Y Ffi Gofrestru (o 1 Ebrill 2017 ymlaen)

Mae’r tabl isod yn nodi ffi gofrestru arfaethedig y Cyngor ar gyfer pob categori o 1 Ebrill 2017 ymlaen:

Categori  Ffi Gofrestru  Cymhorthdal*  Cyfraniad
 Athro Ysgol £46  £1  £45
 Athro Addysg Bellach £46  £1  £45
 Gweithiwr Cymorth Dysgu Ysgolion £46  £31  £15
 Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach £46  £31  £15
 Ymarferwyr DSW  £46  £1  £45
 Gweithwyr Ieuenctid Proffesiynol  £46  £1  £45
 Gweithwyr Cymorth Ieuenctid  £46  £31  £15

*Telir pob cymhorthdal yn y model hwn i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru. Dim ond lle bo’n ofynnol i gofrestru â’r Cyngor y mae’r cymhorthdal ar gael.

Mae’n rhaid i’r model ar gyfer ffioedd cofrestru fod yn deg ar draws y gweithlu cyfan, gan gydnabod bod cyflogau’n gallu amrywio’n fawr o fewn y gwahanol grwpiau ar draws y gweithlu addysg. Mae wedi’i drefnu drwy grwpio’r gweithlu yn seiliedig ar broffesiwn a data cyflogau, gan ddisgwyl i’r rheini sydd â chyflogau llai gyfrannu llai.

I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd Cyngor y Gweithlu Addysg, e-bostiwch: Ewc.enquiries@llyw.cymru.

Lawrlwytho Dogfennau

Llythyr at ymarferwyr - Cofrestru proffesiynol, ffioedd cofrestru a phasbort dysgu proffesiynol (Maint ffeil: 200KB)

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »